ANA SAYFA
ENGLISH
GENEL BİLGİLER
Tarihçe
Misyon & Vizyon
Yönetim
Yönergeler
Yönetmelik
Fotoğraflar
İletişim
HEMŞİRELİK PROGRAMI
Genel Bilgi
Diploma Eki
Ders Planı
Ders İçerikleri
ÖĞRENCİ
Not Sorgulama
Akademik Takvim
Ders Programı
Sınav Tarihleri
PERSONEL
Akademik Personel
İdari Personel
ETKİNLİKLER
Sağlık Kulübü
911 Arama Kurtarma Kulübü
BİZ B.S.Y.O. Dergi
Bilimsel Faaliyetler
LİNKLER
Balikesir Üniversitesi
Üniversiteler
Bakanlıklar
Kütüphane
Merkez Kütüphane

Öğr. Gör.   Fehim GÖZE  
GENEL BİLGİLER
Adı Soyadı :
Fehim GÖZE
Doğum Yılı / Yeri :
Çorum/1968
Yazışma Adresi :
Ba. Ü. Bandırma SYO
Telefon :
02667130423
Faks :
02667130423
e-posta :
fegoze@yahoo.com
EĞİTİM BİLGİLERİ
Üniversite
Fakülte/Enstitü
Öğrenim Alanı
Derece
Mezuniyet Yılı
Gazi ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü Kz. Dem. Epidemiyolojisi Yüksek Lis 2003
Marmara ÜniversitesiSağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Lisans 1999
Gevher Nesibe S.E. EnstitüsüAnkara S.E. Enstitüsü Toplum Sağlığı Lisans 1993
 
AKADEMİK MESLEKTE DENEYİM
Kurum/Kuruluş
Bölüm/Birim
Görev Ünvanı
Görev Dönemi
Balıkesir Üniversitesi
Band.S.YO. Ha
Öğretim Görevlisi
Ocak 2006 -Aralık 2009
Balıkesir Üniversitesi
Bandırma Sağlık Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı
Ocak 2010-
 
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık
Halk Sağlığı ve Hemşireliği, Sağlık Eğitimi, Epidemiyololi, Kazaların Önlenmesi, Sağlık Bakım Bilişimi, Sağlığı Geliştirme,
 
YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
 
YAYINLAR
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 
YAYINLAR
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
Bandırma Kapıdağ Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvurulardaki Psikiyatrik Tanıların Görülme Sıklığının İncelenmesi Öğretim Görevlisi Fehim Göze, Seda Cangöl,4.Sınıf Öğrencisi Özlem Hocaoğlu,4.Sınıf Öğrencisi Tutku Kafadar Marmara Üniversitesi Hemşirelik Öğrencileri Olarak 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi'ni 25 – 27 Haziran 2008 özet metin poster bildiri olarak kabul edilmiştir
Bandırma Sağlık Kurumlarında Çalışanlarda Yıldırma (Mobbıng) Uygulamalarının İncelenmesi 17. Anadolu Psikiyatri Günleri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Türkiye Psikiyatri Derneği Ve Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Şubesi İşbirliği 11 – 14 Haziran 2008 Zonguldak *Palaz Serap **Göze Fehim **Özkan Sultan ** Akkurt Ömrüye **Necla Sarı **Nurdan Şahin *Ba.Ü. Bandırma İ.İ.B. F. **Ba.Ü. Bandırma S.Y.O. özet metin poster bildiri olarak kabul edilmiştir.
Bandırma Hava Hareketlerinin Bazılarının Halk Sağlığına Etkileri1eri. Güney Marmara Bölgesel Gelişme Sorunları Ulusal Sempozyumu Marmara 02-03 Haziran 2008 Bandırma Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi tam metin sözlü bildiri olarak kabul edilmiştir
Okul Öncesi Kaza Sıklığının İncelenmesi Öğr. Gör.Fehim Göze Ve Seda Cangöl, Tutku Kafadar, Özlem Hocaoğlu 26-29 Haziran 2007 Tarihinde İstanbul Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nun Düzenlediği VI. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’nde (Uluslararası Katılımlı) İstanbul Poster Sunulmuş Ve Bildiri Özeti Olarak Yayınlanmıştır.
‘Bandırma Merkez Sağlık Ocaklarına Başvuruların 50 Yaş Üstü Popülasyonun Hastalık Dağılımlarının İncelenmesi’ Öğr. Gör.Fehim Göze (9-12 Kasım 2006 Tarihinde Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nun Düzenlediği 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu’nda (Uluslararası Katılımlı) Marmaris/Muğla Sunulmuş Ve Bildiri Özeti Olarak Yayınlanmıştır.
‘Sağlık Çalışanlarının Hastane Enfeksiyonları İle İlgili Durumlarının İncelenmesi’ Öğr. Gör.Fehim Göze ve Diğerleri (9-12 Kasım 2006 Tarihinde Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nun Düzenlediği 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu’nda (Uluslararası Katılımlı) Marmaris/Muğla Sözlü Sunulmuş Ve Bildiri Özeti Olarak Yayınlanmıştır.
Bandırma’da Hemşirelerin Sağlık Etiği Algılamaları Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Öğr. Gör. Fehim Göze Ba.Ü. Bandırma Sağlık Yüksekokulu 18-19 Kasım 05 tarihinde Sakarya Üniversitesi İİBF.nin düzenlediği Yönetimde ve Siyasette Etik Sempozyumuna tam metin sözlü bildiri olarak kabul edilmiştir.
Ortaöğretim Öğrencilerinde Yeme Alışkanlıkları Ve Obozite Durumlarının İncelenmesi Danışman:Öğr. Gör.Fehim Göze ve Öğr. Gör.Nurdan Şahin Ba.Ü. Bandırma Sağlık Yüksekokulu Selin GÜVEN, Havva SEZER Ba.Ü. Bandırma Sağlık Yüksekokulu 4. Sınıf Öğrencisi (05-06 Mayıs 2005 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu’nun düzenlediği Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuş ve bildiri özeti olarak yayınlanmıştır.
Okul Çağı Kazaları Öğr. Gör. Fehim Göze Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, (04-06 Nisan 2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı & 2. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Konferansına sunulmuş ve bildiri özeti olarak yayınlanmıştır
Bandırma K.Pireci Lisesi Öğrencilerinde Kaza Sıklığı Öğr. Gör. Fehim Göze Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Uzm. Dr. İrem Budakoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doc.Dr. Işıl Maral Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (24-26 kasım 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü’nün düzenlediği 1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu’nda (Uluslararası Katılımlı) sunulmuş ve bildiri özeti olarak yayınlanmıştır.
 
YAYINLAR
Diğer Yayınlar
Tüberkülozun Toplumlarda Dağılımı & Korunma 63. Verem Savaşı Eğitim Ve Propaganda Haftası 03-09 Ocak 2010 Bahçeşehir Koleji/Bandırma Sunumu Fehim Göze Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hem. Öğretim Görevlisi
Sigaranın Zararları ve Halk Sağlığı Bandırma Ceza ve İnfaz Kurumu’nda Mahkumlara Yönelik Konferans 12.12.2009 Fehim GÖZE Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu Halk Sağlığı Hem. Öğretim Görevlisi
H1N1 Paneli 2/12/2009 Bandırma Ticaret Odası Konferans Salonu Bandırma Sağlık Yüksek Okulu Öğretim Grvlisi Fehim Göze ve Yrd. Doç. Dr. Handan Türkmen, Kızılay Tıp Merkezi Uzman Dr. Sait Bico
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Paneli Ba.Ü. Bandırma Sağlık Yüksekokulu Ve M.G. Karahan Devlet Hastanesi İşbirliği Başkan Op.Dr. Yalçın Düker* Konuşmacılar Dr. Handan Türkmen** Kenelerin Yaşam Döngüsü Dr. Serpil Ertem* Hastalığın Klinik Seyri Msc. Fehim Göze* Hastalığın Dağılımı 03.07.2008 Bandırma Ticaret Odası Konferans Salonu